Culture Calls Postimees.ee TALLINK GROUP Estonian Air World Forum On Music
   Eesti keeles > Korraldajad >
 
Home
 
About
 
Eesti keeles
Korraldajad
Ajakava
Registreerimine
Press
Kontakt
 
Press and News
 
Sessions
 
Keynote speakers
 
Speakers
 
Musical Rights Awards
 
Impressions
 
Youth participation
 
Organizers
 
Sponsors and Partners
 
Media partners
 
Welcome to Estonia
 
Contact
 
Impressum

 

Korraldajad

Rahvusvaheline Muusikanõukogu

Rahvusvaheline Muusikanõukogu (International Music Council - IMC) on maailma juhtiv professionaalne organisatsioon, mis on pühendunud muusikalise mitmekesisuse ning muusikaõiguste edendamisele. IMC asutati 1949. aastal UNESCO peadirektori soovil kui riigist sõltumatu UNESCOle muusikaalastel teemadel nõuandev kogu. IMC peakontor asub UNESCO pinnal Pariisis ja tegutseb täna iseseisvalt kui rahvusvaheline mittetulundusühing, millel on jätkuvalt ametlikud suhted UNESCOga. Organisatsiooni üle 60-aastase tegutsemisaja jooksul on IMCst kujunenud mõjukas võrgustik, mis propageerib asjakohast poliitikat ja tavasid, eesmärgiga toetada oma liikmete ja partnerite tööd kogu maailmas.

Rahvusvahelise Muusikanõukogu võrgustik hõlmab rahvuslikke ning rahvusvahelisi muusikanõukogusid, regionaalseid ja lokaalseid muusikaorganisatsioone ning kunsti- ja kultuurivaldkonna erialaorganisatsioone 150 erinevast riigist kõikidelt kontinentidelt. IMC auliikmed valitakse maailma silmapaistvaimate professionaalide, õpetajate, esinejate ning heliloojate seast. IMC omab läbi oma liikmete kontakti enam kui 1000 organisatsiooniga ja miljonite inimestega, kes soovivad innukalt arendada ja jagada teadmisi ja kogemusi muusikamaailma erinevatest aspektidest. 

 

 

Euroopa Muusikanõukogu

Euroopa Muusikanõukogu (European Music Council), IMC regionaalne esindaja, on katusorganisatsioon Euroopa muusikamaailmale. See on Euroopa riikide rahvuslike muusikanõukogude ja erinevates muusikavaldkondades tegutsevate organisatsioonide platvormiks.

EMCl on 80 liikmesorganisatsiooni 29 Euroopa riigis. Toimides Euroopa muusikasektori sidusgrupina, ühendab EMC mitmeid muusikažanreid ning erineva tasemega muusikuid. EMC pakub oma liikmetele erakordseid väärtusi, luues võimalusi koostööks, levitades teadmisi ning toetades ja propageerides projekte, mis soodustavad inimeste osalemist muusika- ja kultuurielus.

 

 

Eesti Muusikanõukogu (EMN)

Eesti Muusikanõukogu on ühiskondlik organisatsioon, mis muusikute esinduskoguna ühendab Eesti tegutsevaid muusikainstitutsioone ja professionaalseid muusikuid. EMN’i eesmärgiks on sidemete tugevdamine Eestis tegutsevate muusikainstitutsioonide ja professionaalsete muusikute vahel, samuti rahvusvahelise koostöö arendamine. EMN loodi 1992. aastal ning ta on nii IMC kui ka EMC liige.

Eesti Muusikanõukogu on ühiskondlik organisatsioon, mis muusikute esinduskoguna ühendab Eesti tegutsevaid muusikainstitutsioone ja professionaalseid muusikuid. EMN’i eesmärgiks on sidemete tugevdamine Eestis tegutsevate muusikainstitutsioonide ja professionaalsete muusikute vahel, samuti rahvusvahelise koostöö arendamine. EMN loodi 1992. aastal ning ta on nii IMC kui ka EMC liige. EMNi tegevusvaldkonnaks on Eesti helikunsti propageerimine ja väärtustamine tema kõikides avaldusvormides, muusikaelu oluliste küsimuste/probleemide käsitlemine ja nendele võimalike lahenduste leidmine. EMN on nõuandev kogu mis teeb koostööd erinevate organisatsioonidega ja institutsioonidega. Eesti Muusikanõukogul on 52 liiget, liikmeks võivad saada nii institutsioonid kui ka professionaalsed muusikud.

 

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on õppe-, loome- ning teadus- ja arendusasutus, kus viiakse läbi bakalaureuse, magistri- ja doktoriõpet muusika ja teatrikunstiga seotud erialadel. Eesti muusika- ja teatrihariduse juhtiva institutsioonina vastutab EMTA otseselt nende kunstivaldkondade tänase ja homse päeva eest.

Akadeemilise tasemeõppe kõrval korraldab EMTA täienduskoolitust Eestis tegutsevatele muusikutele ja muusikaõpetajatele. Teaduslikku uurimistööd tehakse muusikateaduse, teatriteaduse, kasvatusteaduse ja kultuurikorralduse erialadel.

EMTA osaleb aktiivselt haridus- ja kultuuripoliitika kujundamisel ning peab oluliseks muusikute, näitlejate ja lavastajate töö väärtustamist ühiskonnas. Muusika kui kunstiala maine ja roll tuleviku Eestis sõltuvad suurel määral laste ja noorte muusikakasvatuse atraktiivsusest ja kvaliteedist. EMTA toetab algastme muusikakoolide tegevust ning peab oluliseks tihedat koostööd kõigi muusikaõpetajatega.

 
Organizers

International Music Council

European Music Council

Eesti Muusikanoukogu

Cooperation Partner

Eesti Muusika-Ja Teatriakadeemia

Official sponsor

Namm - Belive in music