Culture Calls Postimees.ee TALLINK GROUP Estonian Air World Forum On Music
   Eesti keeles >
 
Home
 
About
 
Eesti keeles
Korraldajad
Ajakava
Registreerimine
Press
Kontakt
 
Press and News
 
Sessions
 
Keynote speakers
 
Speakers
 
Musical Rights Awards
 
Impressions
 
Youth participation
 
Organizers
 
Sponsors and Partners
 
Media partners
 
Welcome to Estonia
 
Contact
 
Impressum

 

 

IV IMC ülemaailmne muusikafoorum
"Muusika ja sotsiaalsed muutused"
Tallinn 26. september - 1. oktoober

 

Ülemaailmsest muusikafoorumist

Idee korraldada biennaali ülemaailmne muusikafoorum tekkis Rahvusvahelise Muusikanõukogu (IMC) 30. Peaassambleel Montevideos (2003). Ülemaailmne muusikafoorum on toimunud kolm korda: Los Angeleses (2005), Beijingis (2007) ning Tunises (2009). Viimane foorum tõi kokku 200 osalejat 59 rahvusest.

Igal teisel aastal toimuv IMC ülemaailmne muusikafoorum on 21. sajandi muusikat ja ühiskonda käsitlev konverents, mille eesmärgiks on teadmiste kogumine ja vahetamine. Varieeruvaid teemasid käsitletakse erinevatest vaatenurkadest: kultuurilisest, poliitilisest ja majanduslikust. Vaadeldakse mehhanisme ning ajendeid, mis õõnestavad või edendavad inimeste võimalust aktiivselt kultuuri kogemises osaleda. Mittetulundusliku üritusena pakub foorum võimalust ametnikele, erasektori esindajatele, muusikaelu korraldajatele, aktivistidele, teaduritele ja praktiseerijatele osaleda kõiki distsipliine hõlmavates kõrgetasemelistes diskussioonides ning kujundada seeläbi tegevuskava tulevikuks.


IV ülemaailmne muusikafoorum

IMC juhatus on otsustanud IV ülemaailmseks muusikafoorumiks ning 34. Peaassambleeks koguneda Tallinnasse: linna, mis on nimetatud 2011. aastaks Euroopa kultuuripealinnaks. Eesti võõrustab Rahvusvahelise Muusikanõukogu üritust esmakordselt tema 60-aastase ajaloo jooksul. Teiste seas on viimase 60 aasta jooksul IMC peaassambleesid ning konverentse korraldatud näiteks Brasiilias, Budapestis, Hamburgis, Melbournes, Moskvas, New Yorgis, Pariisis, Petras, Prahas, Roomas, Seoulis, Stockholmis, Tokyos ja Torontos. Nüüd ühineb ka Tallinn selle silmapaistva nimekirjaga.

IV ülemaailmne muusikafoorum on erakordne võimalus muusikutel ning muusikaga seotud inimestel kogu maailmast kohtuda nii üksteise kui ka EMC ja IMC juhtkonnaga ning saada oma ala ekspertidelt head nõu edaspidisteks ettevõtmisteks. Foorum ühendab IMC liikmesorganisatsioonid ja ekspertid erinevatelt aladelt, et soodustada diskussiooni ning tekitada võimalusi otseseks koostööks erinevates projektides. Foorumi rohkearvulise publiku hulgas on ka muusikainimesi, kes ei kuulu IMC liikmete hulka, ning erinevaid eksperte, kes on volitatud vastu võtma muusika loomise, esitamise, levitamise, õpetamise, säilitamise, jagamise jms edendamisega seotud otsuseid.

 IV ülemaailmse muusikafoorumi korraldamiseks on Rahvusvaheline Muusikanõukogu ühendanud jõud Euroopa Muusikanõukogu, Eesti Muusikanõukogu ning Eesti Muusika- ning Teatriakadeemiaga.

IV ülemaailmse muusikafoorumi korraldamiseks on Rahvusvaheline Muusikanõukogu ühendanud jõud Euroopa Muusikanõukogu, Eesti Muusikanõukogu ning Eesti Muusika- ning Teatriakadeemiaga. 

Osalejad

Foorumist võtavad osa:

·     lektorid, kutsutud esinejad (peamiselt muusikavaldkonna esindajad ja arvamusliidrid, samuti avaliku ja erasektori esindajad);

·     lai publik erinevatest muusikavaldkondadest, IMC liikmesorganisatsioonid ja nende organisatsioonide liikmed;

·     Eesti muusikaorganisatsioonide ja haridusasutuste esindajad;

·     Eesti muusikavaldkonna üliõpilased ja muusikud.

IMC julgustab noori oma tegevuses osalema ja teeb koostööd oma Noorte Nõuandva Koguga (Youth Advisory Group), et välja töötada strateegia noorte kaasamiseks foorumil. IMC püüab leida ka võimalusi arengumaade delegaatide foorumil osalemise toetamiseks.

Foorumi ulatus ei piirdu vaid foorumi publiku ja osalejatega. Konverentsiga kaasneb jõuline multiplikaatorefekt. Kuna enamus osavõtjatest on oma organisatsiooni arvamusliidrid ja otsustajad, siis jõuab info läbi nende isikute ja organisatsioonide veelgi laiema sihtgrupini üle kogu maailma.

Lisaks sellele tehakse suur osa sessioonidest publikule avatuks Interneti-ülekannetena. See teeb foorumi kättesaadavaks tuhandetele veebikasutajatele 150 riigis üle kogu maailma.

Foorum toimub inglise keeles!

 

 
Organizers

International Music Council

European Music Council

Eesti Muusikanoukogu

Cooperation Partner

Eesti Muusika-Ja Teatriakadeemia

Official sponsor

Namm - Belive in music